Góra Zborów, Podlesice - panorama 360°

więcej pranoram i fotografii z Jury Krakowsko-Częstochowskiej na profilu: www.facebook.com/JuraInfo