Pensjonaty

Zacisze u Gilów

Żarki Letnisko

Ośrodek Korona

Lanckorona

B&B Kolory

Kraków

zobacz więcej dodaj obiekt

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!

(*) - pole obowiązkowe

Statystyka

  • Wszytkich: 15985304
  • W tym roku: 469801
  • W tym miesiącu: 14263
  • Dziś: 859
  • Online: 40

Rynek pracy w Częstochowie

Mimo wielu zagrożeń, które wyniknęły między innymi z dość sporej redukcji zatrudnienia w ISD Huta Częstochowa, stopa bezrobocia w Częstochowie ustabilizowała się w ostatnim czasie na poziomie lub nieco poniżej poziomu średniej krajowej. Wpływ na to miały programy i projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Powiatowy Urząd pracy w Częstochowie swoim działaniem obejmuje miasto Częstochowę i powiat częstochowski, a w tym także Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu.

Poziom bezrobocia

Na koniec sierpnia 2014 r. w PUP liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 21 693 osoby i tym samym była mniejsza o 265 osób (1,2%) niż w miesiącu lipcu 2014. bezrobotni pracujący poprzednio w liczbie 18 312 stanowiło 84,4% ogółu zarejestrowanych, a dotychczas niepracujący 3 381 osób, tj. 15,6%.

W Częstochowie liczba bezrobotnych 13 291 osób, w porównaniu z lipcem 2014 r. zmniejszyła się o 192 osoby (1,4%). Poziom bezrobocia w powiecie częstochowskim wynosił 8 402 osoby czyli o 73 osoby (0,09%) mniej niż w miesiącu poprzednim.

W 10 gminach powiatu odnotowano spadek liczby bezrobotnych: Mstów o 18 osób, Kłomnice - 16, Janów - 12, Blachownia - 11, Kamienica Polska - 8, Dąbrowa Zielona - 7, Lelów - 6, Przyrów - 4, Kruszyna - 3, Olsztyn - 2.

Bezrobocie wzrosło w gminach: Koniecpol - 7 osób, Poczesna i Rędziny - 3, Mykanów - 1. Liczba bezrobotnych nie uległa zmianie w dwóch gminach : Starcza i Konopiska.

Bezrobocie rejestrowane na wsi

Liczba mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, na koniec sierpnia 2014, wynosiła 7 213 osób i zmniejszyła się o 77 osób w stosunku do lipca 2014 r. Mieszkający na wsi stanowili 85,8% wszystkich bezrobotnych z powiatu częstochowskiego. 47,3% wynosił udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych z obszarów wiejskich.

Wolne miejsca pracy, miejsca aktywizacji zawodowej

W miesiącu sierpniu 2014 r. pracodawcy z Częstochowy i powiatu częstochowskiego zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy 434 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej, miesiąc wcześniej ta liczba wynosiła 310.

Największą liczbę, bo 307 wolnych miejsc pracy zgłoszono z Częstochowy oraz gmin: Blachownia - 20, Mykanów - 19, Mstów - 14, Koniecpol - 13, Kamienica Polska - 10, Poczesna i Konopiska - 8.

Pracodawcy w sierpniu 2014 r. zgłosili zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: sprzedawca, magazynier, operator urządzeń do obróbki drewna, technik prac biurowych, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne.

W roku 2013 Jasną Górę odwiedziło 3,5 mln pielgrzymów. Tak duża liczba osób odwiedzających w tym czasie Częstochowę nie ma niestety odzwierciedlenia w ilości zatrudnionych pracowników. W opinii publicznej częstochowian panuje trafne przekonanie, że miasto ma niewielkie korzyści finansowe płynących z wizyt pielgrzymów na Jasnej Górze. Oczywiście sytuację tą można zmienić.

Miasto powinno zacząć się promować. Poprowadzić przemyślaną kampanię promocyjną w środkach masowego przekazu, zwłaszcza w internecie, prasie czy w regionalnej telewizji. Można również ocieplić wizerunek miasta w całym kraju poprzez stworzenie skonsolidowanej oferty dla turystów, opracowanej we współpracy z właścicielami obiektów turystycznych.

Praca Częstochowa może zapewnić pielgrzymom wiele atrakcji poza Jasną Górą. Odwiedzić można Muzeum Monet Jana Pawła II, Muzeum Pielgrzymowania czy Cerkiew Częstochowskiej Ikony Matki Bożej, Park Miniatur sakralnych Złota Góra. Ważną kwestią jest również efektywne zarządzanie miejskimi obiektami tak aby przynosiły one jak największe zyski a nie straty. Powstająca Specjalna Strefa Ekonomiczna może być ogromną szansą na zmniejszenie bezrobocia. Przyciągnie ona do miasta duże zakłady pracy, którym oferuje ulgi podatkowe co w czasach kryzysu jest jedynym sposobem zachęcającym przedsiębiorstwa do tworzenia miejsc pracy.

 

Inne portale:
noclegi w Beskidach noclegi w Pieninach noclegi w Sudetach noclegi w Karkonoszach