Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!

(*) - pole obowiązkowe

Statystyka

  • Wszytkich: 18830402
  • W tym roku: 628004
  • W tym miesiącu: 10055
  • Dziś: 904
  • Online: 30

Miechów - Rezerwat Złota Góra

Miechów - miasto w woj. małopolskim, w powiecie miechowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Miechów. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. Kieleckiego. Według danych z 31 grudnia 2006, miasto miało 11747 mieszkańców. Miechów położony jest przy międzynarodowej trasie nr 7, w odległości ok. 40 km od Krakowa i 80 km od Kielc. Leży w dolinie potoku Miechówki, lewego dopływu Cichej (której ujściowy odcinek jest często błędnie utożsamiany z Miechówką). Centralnym elementem miasta, widocznym już z daleka, jest potężna bryła kościoła z charakterystyczną wieżą zwieńczoną hełmem w postaci ogromnej kuli. Kula ta symbolizuje kulę ziemską. Pod koniec października 2006 roku na hełmie wieży ustawiono figurę Chrystusa Zmartwychwstałego.

Rys historyczny

W połowie IX w. ziemia miechowska była częścią państwa plemiennego Wiślan, a z końcem pierwszego tysiąclecia podporządkowała się książętom piastowskim, stając się częścią państwa polskiego.
Właścicielem terenów, na których leżał Miechów był Jaksa herbu Gryf, książę pomorski. W połowie XII w. ruszyła II wyprawa krzyżowa, w której wraz z Henrykiem Sandomierskim, synem Bolesława Krzywoustego, wziął udział Jaksa herbu Gryf. Z tej wyprawy Jaksa sprowadza w 1163 r. zakonników z Zakonu Kanoników Stróżów Grobu Chrystusowego, zwanych później w Polsce "bożogrobcami". Kiedy następnie Turcy na kilkaset lat wyparli chrześcijan z Ziemi świętej, Miechów ze swoją dokładną repliką Grobu Pańskiego stał się celem pielgrzymek całej chrześcijańskiej Europy. Kościół w Miechowie, jako drugi na świecie, ma tytuł Bazyliki Mniejszej Grobu Bożego. Pierwszym kanonikiem był Marcin zw. Galus z pochodzenia Francuz, który wraz z kilkoma braćmi po uzyskaniu zgody krakowskiego biskupa Mateusza przystąpił do budowy pierwszego kościoła i klasztoru, poświęconego w 1170 roku przez biskupa krakowskiego. Miechów jako osada przyklasztorna rozwijał się wraz z zakonem i prawa miejskie uzyskał w 1290 z nadania Przemysła II.

W styczniu 1734 doszło do bitwy pod Miechowem, w której polskie siły pokonały oddział saksoński, w czasie wojny o sukcesję polską. W 1819 r., na skutek kasaty zakonu bożogrobców w zaborze rosyjskim, Miechów opuścili ostatni zakonnicy. Kasata zakonu zniosła zakaz osiedlania się w mieście Żydów. Po ich osiedleniu się powstała Synagoga w Miechowie. W czasie zaboru rosyjskiego w Miechowie, ze względu na bliskość granic Rosji, stacjonował kilkusetosobowy oddział żołnierzy rosyjskich. Tragicznie zapisało się dla Miechowa powstanie styczniowe. 17 lutego 1863 r. oddziały powstańcze nieudolnie dowodzone przez Apolinarego Kurowskiego dokonały próby opanowania Miechowa. Klęska powstańców była całkowita. Potem miasto spotkały liczne represje i pożar, którego rosyjscy żołdacy nie pozwalali gasić.

Okres popowstaniowy to czas ożywionej działalności stowarzyszeń rolniczo-ziemiańskich oraz chłopskich. Pierwsze Towarzystwo Rolnicze powstało w 1898 r. Powstała także pierwsza organizacja włościańska pod nazwą "Jutrzenka". Okres poprzedzający wybuch I wojny światowej to czas pewnego ożywienia w rozwoju miasta - powstały zakłady usługowe i przemysłowe: destylarnia monopolowa kilka cegielni, skład maszyn rolniczych, drukarnia, zakład ślusarski oraz kilka dużych sklepów i składów. W czasie zaboru rosyjskiego w centrum Miechowa, przy obecnym placu im. T. Kościuszki, powstała cerkiew prawosławna dla urzędników i żołnierzy rosyjskich. Po wycofaniu się Rosjan została ona rozebrana przez miejscową ludność. Na jej miejscu po II wojnie światowej wybudowano Pomnik Partyzantów.

Wybuch I wojny światowej spowodował wiele zmian w ziemi miechowskiej. Już na początku 1914 r. Rosjanie ogołocili przygraniczne tereny z wojsk, przegrupowując je do rdzennej Rosji tak, że wojska austriackie bez przeszkód wkroczyły na teren Miechowszczyzny. Od momentu wkroczenia Austriaków do Miechowa rozpoczął się okres okupacji austriackiej trwający aż do listopada 1918 r.

Na początek 1919 roku przypadł okres organizowania władzy polskiej na terenie Miechowszczyzny. Wyniszczona przez zaborców ziemia miechowska skutki wojny usunęła dopiero w latach 1925-1926. Uruchomiono wtedy fabrykę narzędzi rolniczych, powstało kilka kaflarni. W Miechowie powstała mleczarnia. W Charsznicy uruchomiono odlewnię żeliwa. W 1934 r. przez Miechów została przeprowadzona linia kolejowa łącząca Kraków ze stacją w Tunelu - miasto uzyskało własny dworzec kolejowy.

II wojna światowa zaczęła się dla miechowian wielką ucieczką przed wojskami niemieckimi, które już 6 września wkroczyły do miasta. Z uwagi na wcześniejsze wycofanie się wojsk polskich, Miechów nie doznał żadnych zniszczeń. Miechów znalazł się w Generalnym Gubernatorstwie w dystrykcie krakowskim. Ze względu na ukształtowanie terenu Niemcy przygotowywali tereny w okolicy Miechowa do obrony, m.in. budując bunkry betonowe i ziemne, okopy, wycinając drzewa w dolinie Szreniawy. Mimo to 16 stycznia 1945 Miechów został zdobyty przez wojska Armii Czerwonej. Po wojnie zorganizowany na nowo powiat miechowski został włączony w granice województwa krakowskiego. Większe miejscowości w powiecie to oprócz Miechowa: Proszowice, Słomniki i Książ Wielki. Granice powiatu sięgały w tym czasie aż do Wisły.

W 1955 r. decyzją administracyjną z powiatu miechowskiego wydzielono powiat proszowicki. W tym kształcie powiat istniał do 1975 r., kiedy został uchwalony dwustopniowy podział administracyjny kraju, a powiaty zniknęły z mapy Polski. W 1999 r. nastąpiły ponowne zmiany organizacyjne w administracji państwowej. Wróciły powiaty, chociaż w innych granicach niż przed ich likwidacją w 1975 r. Miechów znowu stał się stolicą powiatu, ale o powierzchni mniejszej niż dawniej.15 listopada 1999 Rada Powiatowa przyjęła symbole władzy samorządowej, to jest godło i flagę. Godłem powiatu został Gryf wraz z tarczą, na której widnieje symbol zakonu bożogrobców.

Atrakcje turystyczne

Powiat miechowski położony jest w zlewni lewobrzeżnych dopływów Wisły - trzech rzek Szreniawy, Nidzicy i Pilicy. Ze względu na liczne źródła mają tu początek rzeki Miechówka, Nidzica, Cicha, Mierzawa, Kalinka. Naturalne warunki przyrodnicze wyznaczają temu obszarowi funkcję rekreacyjną. Gmina i Miasto Miechów położone są w obrębie Wyżyny Miechowskiej nachylonej łagodnie w kierunku południowo wschodnim. Wyżyna Miechowska, jest obszarem przejściowym od Niecki Nidziańskiej do Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Dominującymi elementami rzeźby terenu są liczne garby, padoły i szerokie stare doliny. Obszar ten należy do Miechowsko - Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na którym występują cenne siedliska leśne.
Na terenie powiatu położone są liczne rezerwaty przyrody m.in.: "Złota Góra" w Celinach Przesławickich w gm. Miechów z naturalnymi stanowiskami roślinności stepowej, "Kwiatówka" ze stuletnim lasem mieszanym o charakterze świetlistej dąbrowy oraz "Lipny Dół" z wielogatunkowym naturalnym lasem liściastym w gm. Książ Wielki, ścisły rezerwat przyrody "Wały" we wsi Dosłońce, "Dąbie" i "Opalonki", "Sterczów-ścianka" we wsi Klonów z roślinnością stepową i ciepłolubnymi zaroślami leszczynowymi w gm. Racławice, oraz rezerwaty częściowe "Biała Góra" i "Kępie" w gm. Kozłów. Na terenie znajduje się szereg pomników przyrody żywej składających się z pojedynczych drzew lub ich grup m.in. lipy drobnolistnej, dęba szypułkowego, klonu zwyczajnego, jesiona wyniosłego i topoli białej oraz liczne źródła i oczka wodne. Tworzą one urokliwe trasy widokowe ukazujące piękno przyrody.

Ponadto na terenie powiatu znajdują się dwa muzea oraz 10 gminnych klubów sportowych. Do dyspozycji są zalew w Tczycy, hale sportowe w Miechowie, Charsznicy, Książu Wielkim i Racławicach oraz ścieżka przyrodniczo-leśna w Leśnictwie Chrusty. W Racławicach co rocznie odbywają się imprezy upamiętniające odniesione tu zwycięstwo polskich kosynierów w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, oraz ogólnopolski konkurs - Wybór Chłopa i Baby Roku.

(Źródło - Wikipedia)

 

Inne portale:
noclegi w Beskidach noclegi w Pieninach noclegi w Sudetach noclegi w Karkonoszach