Pensjonaty

Zacisze u Gilów

Żarki Letnisko

Ośrodek Korona

Lanckorona

B&B Kolory

Kraków

zobacz więcej dodaj obiekt

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!

(*) - pole obowiązkowe

Statystyka

  • Wszytkich: 17810272
  • W tym roku: 411049
  • W tym miesiącu: 8922
  • Dziś: 848
  • Online: 52

Włodowice - Rzędkowice

Gmina Włodowice to gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim. Gmina Włodowice położona jest w południowo - wschodniej części byłego województwa częstochowskiego. Odległa 45 km od Częstochowy, 50 km od Katowic, 8 km od Zawiercia i 12 km od Myszkowa. Prawdopodobnie nazwa samej wsi wywodzi się od Włodków, których ród od zamierzchłych czasów tu osiadł. Inna wersja zakłada, że nazwa wsi pochodzi od dawnego słowiańskiego imienia Włodowuj.
Gmina liczy 10 miejscowości leżących nieopodal lub na szlakach jury Krakowsko-Częstochowskiej. (Włodowice, Góra Włodowska, Hucisko, Morsko, Kopaniny, Parkoszowice, Rudniki, Rzędkowice, Skałka, Zdów). Gmina stanowi 7,6% powierzchni powiatu. Według danych z roku 2002, gmina Włodowice ma obszar 76,29 km², w tym: użytki rolne 57% i użytki leśne 32%. Gmina leży na Wyżynie Częstochowskiej w pasie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd" Podobnie, jak w większości gmin jurajskich, także i tutaj głównym bogactwem pozostaje krajobraz, chociaż trzeba wiedzieć, że Gmina obfituje również w kamień wapienny, piasek i glinę. Przez północno - wschodnią część gminy przebiega linia kolejowa i magistrala kolejowa Katowice-Warszawa. Poszczególne sołectwa mają połączenie autobusowe PKS z miastami Zawiercie i niektóre z miastem Myszków.

Rys historyczny

Pierwsza wzmianka o wsi Włodowice pochodzi z 1220 roku, kiedy to Włodowice częściowo były własnością książęcą, częściowo zaś w posiadaniu klasztoru mstowskiego. W tymże roku Iwo Szawłowicz Odrowąż biskup krakowski, wydał klasztorowi Kanoników Regularnych w Mstowie pergamin uposażeniowy, w którym między innymi wymienione są Włodowice. W 1241 roku została spalona doszczętnie przez Tatarów. Prawdopodobnie po ustąpieniu najeźdźcy pozostała przy życiu ludność wybudowała się w obecnym miejscu. W 1327 roku król Władysław Łokietek zamienia z klasztorem w Mstowie wsie Komorniki i Skarżyce na wieś Włodowice i Parkoszowice. Z rąk królewskich przeszły Włodowice w ręce Włodka II, herbu Sulima z Charbinowic (wynika to z dokumentu nadawczego Władysława Jagiełły, datowanego 27 września 1386 r. ). Następca Włodka, Bartosz Włodek Sulimczyk sprzedaje Włodowice w roku 1470 mieszczanom krakowskim Imbramowi i Piotrowi Salomonowiczom. Od Salomonowiczów Włodowice przeszły w ręce Jana Feliksa Rzeszowskiego, prepozyta przemyskiego, później Jana Pileckiego a następnie Mikołaja Pileckiego.

Kiedy nastąpiła lokacja osady dokładnie nie wiadomo. Przypuszczalnie akcja ta miała miejsce w latach panowania Kazimierza Wielkiego, lub co mniej prawdopodobne, w okresie andegaweńskim. Około roku 1470 Jan Bartosz Włodek z Ogrodzieńca sprzedał Włodowice wraz z kilkoma wsiami mieszczaninom krakowskim: Ibrachimowi i Piotrowi Salomonowiczom. Spisującym w owym czasie swoją "księgę beneficjów" Jan Długosz, odnotował istnienie w tym mieście kościoła parafialnego. Niebawem Salamonowicze odstąpili część majątku Rzeszowskim, a ci z kolei, w 1492 roku, zamienili dobra włodowickie z Janem z Pilicy herbu Leliwa, na Zawiercie. W rękach Pileckich pozostawało miasto do roku 1523, wtedy bowiem zakupił je Jan Boner. Firlejowie weszli w posiadanie Włodowic dzięki małżeństwu Jana Firleja z Zofią, siostrą wspomnianych wyżej Seweryna i Fryderyka Bonerów. Dzierżyli oni ten majątek do roku 1669, po czym odstąpili go Stanisławowi Warszyckiemu herbu Abdank, kasztelanowi krakowskiemu. Po Warszyckich, drogą koligacji rodzinnych, Włodowice znalazły się w kompleksie majątkowym Męcińskich herbu Poraj, którzy pozostali właścicielami osady aż do początków XIX wieku. Niewątpliwie prywatny charakter miasta i wyjątkowo częste zmiany właścicieli, nie sprzyjały poważniejszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Taki przebieg procesu historycznego spowodował, iż we Włodowicach nie wykształciła się nigdy struktura społeczna o charakterze zdecydowanie miejskim, chociaż osada usytuowana była przy ważnym w tej części kraju szlaku komunikacyjnym. W 1581 roku żyło tu zaledwie 3 rzemieślników i 3 komorników, podobnie zaludnienie Włodowic, nie było zbyt imponujące. Zaznaczyć jednak należy, że był to okres "potopu" szwedzkiego, który upamiętnił się bowiem poważnymi zniszczeniami i znacznym wyludnieniem osady. Pierwsze cechy włodowickie, pojawiaja się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy właściciel miasta zatwierdził ich przywileje. Znacznie wcześniej, bo w roku 1603, ksiądz Jan Firlej założył miejscowy szpital - przytułek.

Do roku 1831, po Męcińskich, Włodowice przeszły w ręce Poleskich. Jeden z tejże rodziny - Michał Poleski, herbu Poraj, powstaniec z 1863 r. i więzień X pawilonu warszawskiej cytadeli, osiadł w roku 1870 we Włodowicach. Wkrótce po tym Włodowice zyskały nazwę Aten Okulskich, bowiem były ośrodkiem wiedzy, kultury i wszelakiej nauki. Michał Poleski założył, w starym dworzyszczu włodowickim, prywatną szkołę agronomiczną. Przy szkole ( własnym kosztem ) urządził laboratorium chemiczne i fizyczne. W pokojach tzw. królewskich urządził bibliotekę, liczącą przeszło 10.000 tomów. Do pałacu włodowickiego przyjeżdżali uczeni z Polski i z zagranicy.

Pod koniec XVIII wieku Włodowice liczyły około 700 mieszkańców i 140 domów, oprócz kościoła i dworu całkowicie drewnianych. W mieście pracowały 3 młyny, istniała karczma i browar a nawet niewielka szkoła. Zdecydowana większość mieszkańców parała się rolnictwem. Niewiele zmian w zagraryzowanym obrazie osady przyniósł również wiek dziewiętnasty. Włodowice ostatecznie utraciły prawa miejskie w 1870 roku. W latach 1898-1911 nastąpiła rozbudowa kościoła. Zbudowano wówczas zakrystię, kaplicę i jeszcze bardziej podwyższono wieżę. W roku 1956 pałac włodowickiego został zniszczony w wyniku pożaru.

Atrakcje turystyczne

Walory krajobrazowe gminy to rzeźba terenu - łagodne wzgórza ozdobione malowniczymi skałkami, ze zróżnicowaną szatą roślinną tj. lasy iglaste i liściaste, łąki i pastwiska, kępy krzewów oraz różne uprawy. Atrakcją turystyczną są "skałki jurajskie" w Rzędkowicach, pozwalające na uprawianie wspinaczki skałkowej. Występuje możliwość uprawiania wędkarstwa w sztucznych zbiornikach we Włodowicach i Rudnikach. Tereny pełne "ostańców", skalistych wzgórz i wąwozów nadają się doskonale do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczkowej. Przez Gminę przebiegają piesze szlaki turystyczne. Znajdują się tu wycinki szlaku Orlich Gniazd, Warowni Jurajskich oraz Zamonit a także kompletne szlaki Mrzygłód - Góra Zborów oraz Kroczyce - Zamek Morsko.

Gmina położona jest w zasięgu pasa Parku Jurajskiego "Orlich Gniazd". Atrakcyjny walor Gminy przyciągający turystów to krajobraz - szczególnie Skałki Jurajskie gdzie panują znakomite warunki do uprawniania wspinaczki górskiej oraz bogate w grzyby, jagody i borówki kompleksy leśne.

Dzieje Włodowic czerpią swój początek z Góry Głowiennej, którą warto zobaczyć, bowiem jej historia sięga czasów starożytnych, czasów pogaństwa. Góra Głowienna wznosi się na rozdrożu dawnych dróg z Lelowa do Siewierza i z Pilicy do Żarek. Dziś znajdują się tu bloki mieszkalne, ale kiedyś odbywały się tu pogańskie obrzędy związane ze słowiańskim kultem religijnym zwanym zażegnywanie, istniało tu bowiem uroczysko ze świątynią. O wschodzie słońca wróż wychodził na górę, rozpalał ogień z korzenia jałowca i wypowiadał zaklęcie mające odpędzić wszelkie złe moce i choroby, by ludzi omijały.

Z zabytków, godnym obejrzenia jest tutaj dawny układ ulic wraz z rynkiem w centrum obecnej wsi, gdzie przy obszernym rynku stoi barokowy kościół p.w. św. Bartłomieja we Włodowicach. Nieopodal kościoła, przy drodze do Parkoszowic i Morska wznoszą się ruiny pałacu z I połowy XVII w.
Ponadto na terenie Gminy Włodowice Rudniki znajdują się zbiorniki wodne pełniące rolę kąpielisk i akwenów wędkarskich. Turystom zapewniana jest tutaj zarówno baza hotelowa, agroturystyczna jak i gastronomiczna.

(Źródło - www.wlodowice.pl)

 

Inne portale:
noclegi w Beskidach noclegi w Pieninach noclegi w Sudetach noclegi w Karkonoszach