Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!

(*) - pole obowiązkowe

Statystyka

  • Wszytkich: 18526225
  • W tym roku: 323827
  • W tym miesiącu: 28584
  • Dziś: 290
  • Online: 88

Koziegłowy - Cynków - Pińczyce

Koziegłowy (niem. Kozieglowy) - miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Koziegłowy. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. częstochowskiego. Gmina ta położona jest na krawędzi Jury Krakowsko - Częstochowskiej i zajmuje pas łagodnych równin poprzecinanych dolinami płynących rzek i strumieni. Obszar gminy wynosi 161 km kwadratowych, w 17% pokryty jest lasami, pod względem klimatycznym sprzyja rozwojowi rolnictwa. Dodatkowym atutem położenia gminy jest przebiegająca tędy trasa szybkiego ruchu (droga krajowa DK- 1) łącząca Cieszyn z Gdynią z rozwidleniem wiodącym na Warszawę. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.

Rys historyczny

Historia osadnictwa na terenach gminy Koziegłowy sięga czasów kultury łuzyckiej. Tereny te były zasobne w rudę zelaza co sprzyjało rozwojowi górnictwa. Potwierdzeniem tego są nazwy miejscowości: Kuźnica, Huta Stara, Rudnik. Przez gminę przebiegały wazne szlaki handlowe przebiegające z Piotrkowa Trybunalskiego do Siewierza oraz z Bedzina i Opola do Krakowa.

Na przełomie XI i XII w. tereny te otrzymał rycerz Drogosław herbu Koziegłowy, który wokół zamku nad Sarnim Stokiem załozył wies o tej samej nazwie. Jego spadkobiercy Sobek i Daczko jak podaje w swojej kronice Marcin Bielski (1495 -1575) zaczeli napadać na bogate dwory za co król Kazimierz Sprawiedliwy przekazał te tereny bratu biskupa krakowskiego Pełki - Mikołajowi herbu LIS. Mikołaj po przejeciu własnosci rozpoczął budowę zamku. Niestety nie zachował się on do naszych czasów. Rodzina Lisów w osobie Krystyna IV sprzedała dobra bp krakowskiemu Janowi Konarskiemu. Od tej pory ziemie te nalezały do kolejnych biskupów - ksiąząt i panów na Siewierzu i wchodziły wskład księstwa siewierskiego. W 1790 roku na Sejmie Czteroletnim wcielono księstwo do Rzeczpospolitej.

Miasto Koziegłowy zorganizowane było na prawie niemieckim. Wytyczono sieć ulic i rynek w kształcie prostokąta. W środku rynku znajdował się ratusz, a wokół drewniane domy mieszczan. Miasto miało charakter otwarty i było w przeważającej mierze drewniane. Częściowo murowaną budowlą był kościół parafialny przy którym funkcjonowały instytucje społeczne o charakterze charytatywnym. W granicach miasteczka znajdowało się 600 ha gruntów rolnych. Okolica stanowiła bazę surową dla rzemiosła spożywczego, tekstylnego i drzewnego. Kupcy utrzymywali ożywione kontakty ze śląskiem; blisko mieli do Prus.

Po przyłączeniu Koziegłów do Rzeczpospolitej król Stanisław Poniatowski 27 kwietnia 1792 r wydał przywilej dla miasta potwierdzający wcześniejsze nadane przywileje biskupów krakowskich. Wydarzenia polityczne przełomu XVIII-XIX w. a także rozwój kapitalizmu powodują perturbacje związane z rozwojem okolicy.

Wydarzenia polityczne przełomu XVIII - XIX wieku, a także rozwój kapitalizmu powodują kolejne perturbacje związane z rozwojem okolicy. Budowa kolei warszawsko-wiedeńskiej zostawia Koziegłowy i okolicę na uboczu. W czasie rozbiorów mieszkańcy Koziegłów uczestniczą w życiu całego kraju i dzielą jego los. Pamięć o uczestnikach walk niepodległościowych stanowiła oparcie dla rozwoju świadomości narodowej. Koziegłowy mocno odczuły zniszczenia wojenne spowodowane potopem szwedzkim, przemarszem wojsk konfederatów barskich i rosyjskich które mocno obciążyły mieszkańców.

Przed wymarszem Napoleona na Moskwę Kozie- głowy własnym kosztem wystawiły oddział gwardii narodowej który w kampanii 1812 r walczył pod rozkazem gen Jana Henryka Dąbrowskiego. Biorą udział w Powstaniu Listopadowym i Styczniowym. W 1870 r. Koziegłowy utraciły prawa miejskie.

Po upadku i rozbiorach ziemie koziegłowskie weszły w skład zaboru rosyjskiego i pozostawały pod nim az do 1914 r kiedy to armia pruska zajęła te tereny. Gminę okupowali oni az do zakonczenia wojny w 1918 r. Miasto i okolice długo nie mogły podźwignąć się z nędzy spowodowanej wojną i epidemiami. Po odzyskaniu niepodległości osada otrzymała własną administrację, ale bez praw miejskich, stanowiła siedzibę zarządu Gminy Koziegłowy i Gminy Rudnik Wielki. Panujące warunki zmusiły wielu mieszkańców do wędrówek za pracą i chlebem. Pozostała ludność swój byt opierała tak jak wcześniej na rzemiośle, chałupnictwie, handlu i rolnictwie. W okresie miedzywojennym w Koziegłowach działały dwa zarządy: Gminy Koziegłowy i Gminy Rudnik Wielki. Po wybuchu wojny teren ten został wcielony do Rzeszy i pozostawał pod administracją niemiecką. Rozpoczęła się okupacja z całym koszmarem tamtych lat - terrorem, eksterminacją, wysiedleniami, wyzyskiem gospodarczym. Mieszkańcy odpowiedzieli ruchem oporu. Powstały oddziały AK i GŁ. Działalność ich ograniczona była jednak przez szkołę żandarmerii i szkolę tresury psów. Rozpoczęto tajne nauczanie, prowadzono różne formy podziemnej pracy kulturalno-oświatowej. Okupacja trwała az do wkroczenia Armi Czerwonej w nocy z 19 na 20 stycznia 1945 roku. Tego tez dnia ruszyła administracja gminna z Jacentym Barańskim na czele. 16.11.1949 roku przywrócono Koziegłowom prawa miejskie. Prawie natychmiast powołano nowe organy władzy i urzędy państwowe. Uruchomiono polskie szkoły, podjęto próby uspołecznienia gospodarki. Miasto stało się centrum społeczno-gospodarczym i kulturalno-oświatowym regionu. Posiadały bowiem najlepszą bazę lokalową, położenia komunikacyjne, zagospodarowane centrum z instytucjami o charakterze usługowym, handlowym i kulturalno-oświatowym. W 1975 roku po reformie administracyjnej gmina przybrała obecny kształt. Na jej czele stoi Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy. Aktualnym Burmistrzem jest Pan Jacek ślęczka. Po zmianach administracyjnych z 1976r, Gmina i Miasto Koziegłowy pod względem powierzchni i ludności zajmują w dawnym woj. częstochowskim drugą pozycję.

Atrakcje turystyczne

Obszar gminy Koziegłowy leży w obrębie dwóch podprowincji: Wyżyny śląsko-Krakowskiej (większość terenu) oraz Niziny Opolskiej. Poprzez gminę Koziegłowy przebiega kilka szlaków turystycznych, zarówno rowerowych (m.in. szlak rowerowy "Do rezerwatu Cisów"- 52 km) jak i pieszych, które ułatwiają poznawanie malowniczych okolic gminy. Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody "Cisy w Hucie Starej". Rezerwat znajduje się około 5 kilometrów na południowy zachód od miasta Koziegłowy, na terenie kompleksu leśnego należącego do Nadleśnictwa Siewierz. Znajdują się tu także dwa pomniki przyrody: "Dęby Jurajskie" oraz grupa dębów w okolicy Lgoty Górnej. Dęby Jurajskie znajdują się w miejscowości Postęp, tuż obok rozlewni wód mineralnych. Tam na skarpie rzecznej Warty rośnie grupa trzech wiekowych dębów szypułkowych. Drzewa liczą sobie około 150 - 200 lat. Cennymi drzewami opiekuje się rozlewnia wód mineralnych "Jurajska". To ona zadbała o zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody i czuwa nad ich bezpieczeństwem. Kolejne dwa dęby szypułkowe w pobliżu Lgoty Górnej, nieopodal łąki zwanej Małe Sole. Ich wysokość sięga 25m. Wiek dębów szacuje się na ok. 200 lat. W lutym 1996r. dęby te zostały uznane za pomniki przyrody. Drzewa są okazałe i zdrowe. Wokół dębów rosną trzy młodsze i mniejsze okazy dębów szypułkowy (o wysokości od 20 do 50 m). Są to drzewa długowieczne, których wiek możliwy do osiągnięcia szacuje się na ponad 700 lat.

Ponadto na terenie gminy znajdują się inne warte obejrzenia drzewostany. Zaliczamy do nich: lipy drobnolistne Tilia cordata wokół Kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach oraz przy murach dworku w Osieku. Obwód jednej z nich wynosi 380cm. Ich wysokość dochodzi do 20m. Liczą one około 150 lat. Równie interesujący cis pospolity rośnie na terenie dawnych zabudowań dworskich (obecnie plebania) w Pińczycach. Drzewo ma ok. 80cm obwodu.

Zabytki

Koziegłowy posiadają znaczący zespół obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską. Wśród najważniejszych znajdują się obiekty sakralne pochodzące z XV i XVII w., m.in późnogotycki kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny oraz barokowy kościół pod wezwaniem św. Barbary. Ponadto istnieje szereg obiektów wymagających objęcia ochroną. Zachowanie tych obiektów, jako wyznaczników bogatej historii i tożsamości Koziegłów, właściwe ich utrzymanie, a także zagospodarowanie ich terenu wraz z otoczeniem, stanowi uwarunkowanie rozwoju przestrzennego całego zespołu osadniczego Gminy i Miasta.


(Źródło - www.kozieglowy.pl)

 

Inne portale:
noclegi w Beskidach noclegi w Pieninach noclegi w Sudetach noclegi w Karkonoszach