Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!

(*) - pole obowiązkowe

Statystyka

  • Wszytkich: 19169535
  • W tym roku: 300961
  • W tym miesiącu: 35025
  • Dziś: 81
  • Online: 34

Pustynia Błędowska w okolicach Kluczy i Chechła

Pustynia Błędowska to największy w Polsce obszar lotnych piasków pochodzenia lodowcowego (około 32 km2) leżący na pograniczu Wyżyny śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Rozciąga się od Błędowa (dzielnicy Dąbrowy Górniczej) na zachodzie do gminy Klucze na wschodzie. Granicą północną pustyni jest wieś Chechło, a na południu graniczy ona z dużym obszarem leśnym. Długość pustyni wynosi niecałe 10 km, a szerokość do 4 km. średnia miąższość piasków to 40 m (maksymalnie do 70 m). Przez pustynię, z zachodu na wschód, przepływa rzeka Biała Przemsza. Sama nazwa „Pustynia Błędowska” to wyłącznie termin geograficzny, wprowadzony do literatury w połowie XIX wieku, aby określić piaszczysty teren leżący między Kluczami, Chechłem i Błędowem.

Geneza powstania

Pustynia w swojej obecnej postaci jest pochodzenia antropogenicznego. W wyniku intensywnej działalności okolicznych mieszkańców, na terenie pustyni poziom wód gruntowych opadł do tego stopnia, że uniemożliwiło to rozwój roślin. W połączeniu z intensywną wycinką lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa, rozwijających się w tych rejonach już od średniowiecza, spowodowało to odsłonięcie ok. 150 km2 piasków (miąższość piasku dochodzi do 60 m), sięgających na południu aż w okolice Szczakowej. Pozostałości tej tzw. Dużej Pustyni Błędowskiej to już niemal całkowicie zarośnięta Pustynia Starczynowska na zachód od Olkusza oraz Dziadowskie Morze koło Boru Biskupiego w okolicach Bukowna. W latach 50. część pustyni zaorano i obsiano wierzbą kaspijską oraz sosną. W połączeniu z pyłami przemysłowymi GOP-u i obserwowanym obecnie podnoszeniem się poziomu wód, spowodowało to znaczne zmniejszenie powierzchni odkrytych piasków. Część południowa pustyni jest już niemal całkowicie zarośnięta (wyjątkiem są krawędzie wschodnie), a część północna, w okolicach Chechła, jest wciąż terenem w dużej mierze odsłoniętym. Obecnie podejmuje się działanie mające na celu uchronienie tego unikalnego obszaru poprzez karczowanie sukcesywnie zarastających drzew.

W czasie II wojny światowej pustynia służyła jako poligon niemieckiej Afrika Korps. Obecnie część północna pustyni wykorzystywana jest jako poligon wojskowy. Na Pustyni Błędowskiej została zrealizowana ekranizacja Faraona Bolesława Prusa. Dawniej zdarzało się tu zjawisko fatamorgany, obecnie pustynia zanika, porastana coraz bardziej przez sucholubne zarośla i lasy iglaste. Mimo to nawet w obecnym kształcie pustynia jest niezwykle ciekawym miejscem. Występują tu unikatowe i chronione rośliny, jak chociażby rosnący na obszarze pustyni dziewięćsił bezłodygowy, czy występujące w dolinie Białej Przemszy konwalia majowa i lilia złotogłów, przyciągną w te strony przyrodników. Zwłaszcza, że w zacisznych miejscach na nagich piaskach zaobserwować tu można lejki łowne mrówkolwa. A wśród trawiastych muraw na korzeniach czerwca trwałego żyje owad zwany czerwcem polskim.

Turystyka i rekreacja

Jeżeli chodzi o turystykę, pustynie zwiedzić można korzystając z przyrodniczej ścieżki dydaktycznej, która rozpoczyna się na ulicy Rudnickiej w Kluczach i przez teren pustyni biegnie do rozlewiska Białej Przemszy. Pustynia Błędowska to atrakcyjny teren wędrówek pieszych oraz konnych: Błędów połączony jest z Kluczami żółtym żółty "Szlakiem Pustynnym"; miejscowości te łączy także pomarańczowy szlak jeździecki – "Transjurajski Szlak Konny", z odnogą w stronę Chechła (przez bród na Białej Przemszy).

(Źródło – Wikipedia)

Galeria strony 57

Inne portale:
noclegi w Beskidach noclegi w Pieninach noclegi w Sudetach noclegi w Karkonoszach